Галаагийн
блог

Би энэхүү блогоо
өөрийн үзэл бодол, хобби, ажил мэргэжил, мэдээллийн технологи болон бусад чиглэлээр
2010 оноос хойш хөтөлж байна.

Галаа буюу
Махгалын тухай

Математикч, Статистикч, Статистикийн R хэлний эксперт & Веб хөгжүүлэгч

Статистик түүн дотор олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ болон R програм буюу R хэл зэрэг чиглэлд нарийн мэргэшсэний зэрэгцээ програмчлал тухайлбал веб хөгжүүлэлтийн чиглэлээр олон жил ажилласан, LaTeX зэрэг програмыг өндөр түвшинд эзэмшсэн, Linux тархацыг 2011 оноос хойш дагнан хэрэглэж байгаа зэргээр компьютер, мэдээллийн технологийн арвин их мэдлэг туршлага хуримтлуулжээ.

Блогт дор дурдсан чиглэлд хамаарах төчнөөн тооны өгүүлэл бичиж нийтэлсэн байна.

2018 оны 8 сарын 4

Ubuntu 18.04 дээр R 3.5 суулгах

Ubuntu 18.04 LTS үйлдлийн системийн агуулах дахь R програмын 3.4 хувилбарын оронд 3.5 хувилбар суулгах заавар

2018 оны 2 сарын 9

Видео файлд subtitle нэгтгэх

Салангид файл хэлбэртэй байгаа subtitle-ыг видео файлын видео трэктэй нэгтгэх болон тусдаа трэк хэлбэртэй байгаа subtitle-ыг тусдаа файл болгон хадгалах