Насанд хүрмэгцээ улаан паспорт дараа нь иргэний үнэмлэх харин одоо иргэний цахим үнэмлэх гээд гурав дахь иргэний үнэмлэхээ 2012 оны 9 сарын 24-ний өдөр гардан авлаа.

зураг