2012 оны 10 сарын 06-ны өдөр 23:39:46 GMT+08:00 цаг. Энэ бол PayPal дахь миний дансанд онлайн худалдаагаар дамжин орсон анхны мөнгөн гүйлгээний огноо, бас өөрийн мэдлэг чадвар, хөдөлмөрөө үнэлэн интернэтээс олсон анхны мөнгө юм.