Ubuntu Linux үйлдлийн систем дээр wireless картаар ad-hoc сүлжээ үүсгэж интернэт хуваалцах тухай зааварчилгааг Windows үйлдлийн системийг давхар дэмжиж байхуйцаар эмхэтгэж бичлээ.

  1. Сүлжээний icon дээр дарж улмаар "Edit Connections..." дээр дарж орно.
  2. "Wireless" хавтанг сонгоод "Add" товчлуурыг дарна.
  3. "Connection name" ба "SSID" (wireless сүлжээний нэр) хоёрыг өөрийн хүссэнээрээ өгнө. Харин "Mode" сонголтыг "Ad-hoc" болгоно. "IPv4 Settings" хавтан дахь "Method"-ийг "Shared to other computers", "Wireless Security" дахь "Security"-ийг "WEP 40/128-bit Key (Hex or ASCII)" гэж сонгоод "Key" талбарт хүссэн 13 тэмдэгтээс тогтох нууц үг өгнө.