Ubuntu хэрэглэгч сонирхогчдын бүлгэмийн анхдугаар уулзалтаар тависан илтгэлээ бүрэн эхээр нь нийтэллээ.