Миний Logo

Утга учир нь:

  • Галаа нэрний эхний үсэг.
  • Улмаар дүйцүүлэн сольж болох Украйн кирилл цагаан толгойн нэгэн үсэг Ґ.
  • Үсгийг квадрат дотор багтаан зурна.
  • Сүүлийн үеийн флат стилийг баримтална.
  • Квадратын өнгийг 95 хувийн уусалттай Гал улаанаар авна.
  • Үсгийн өнгө цагаан байна.
  • 135 градусаар эргүүлнэ.
  • Ямар ч тохиолдолд өсч хөгжихийг билгэднэ.

Геометрийн нарийн хэмжээс болон логоны эхийг LaTeX дээр бичсэн дараах кодоос харж болно.

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[mongolian]{babel}
\usepackage[paperwidth=512px,paperheight=512px,margin=0px]{geometry}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{figure}[ht]
 \centering
 \begin{tikzpicture}[scale=12,rotate=135]
   \draw [white,fill=red,opacity=0.95] (0,0) -- (0,1) -- (1,1) -- (1,0) -- (0,0);
   \draw [white,fill=white] (0.25,0) -- (0.25,0.8) -- (0.55,0.8) -- (0.55,1) -- (0.75,1) -- (0.75,0.6) -- (0.45,0.6) -- (0.45,0) -- (0.25,0);
 \end{tikzpicture}
\end{figure}
\end{document}