Digitalocean.com дээр VPS анх удаагаа ажиллуулж эхэлж байх үедээ уншиж бас хийж байсан зарим зүйлсээ хэзээ нэгэн цагт эргээд өөртөө бас өрөөл бусдад ч хэрэг болох юун хэмээн эмхэтгэлээ. Тодруулбал энэ жагсаалтад Ubuntu Server серверийн 14.04 хувилбарын анхан шатны тохиргоо ба зарим чухал пакетуудыг суулгах заавар зөвлөмжүүдийг агуулсан веб хуудаснуудын холбоос ба командууд багтсан болно.

За тэгээд шалгагдсан, баталгаатай мэдээлэл гэдэг хичнээн чухал билээ дээ?

Firewall буюу Галт хана тохируулах

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-setup-a-firewall-with-ufw-on-an-ubuntu-and-debian-cloud-server

Нэг VPS-д олон домэйн холбох буюу Virtual Hosts-ийг тохируулах

Файл ба хавтасны эзэн буюу owner-ийг "www-data" хэрэглэгч уруу шилжүүлэх

File upload зэргээр файл ба хавтастай ажиллах тохиолдолд үүнийг хийх шаардлагатай.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www

Хэрвээ яг шаардлагатай тухайн хавтас нэг бүрээр дээрх тохиргоог хийж өгвөл аюулгүй байдал талдаа илүү ач холбогдолтой нь мэдээжийн хэрэг билээ.

SEF url дэмжлэг буюу Rewrite модул ба htaccess ашиглахыг идэвхжүүлэх

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-mod_rewrite

phpMyAdmin суулгах ба аюулгүй байдлыг нь хангах

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-secure-phpmyadmin-on-ubuntu-14-04

Virtual Memory (Swap File) үүсгэх ба өөрчлөх

cURL өргөтгөлийг суулгах ба идэвхжүүлэх

sudo apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl
sudo service apache2 reload

Sendmail суулгах буюу /usr/sbin/sendmail: not found алдааг засах

sudo apt-get install sendmail