"My afterlife is my children." by Galaa

"IT security and privacy is very simple, just like close the door and draw the curtain." by Galaa

"Open source programs are just like warriors who are fighting without an armor." by Galaa

"How to learn R language quickly? Begin to use it quickly as how do you want to learn quicly." by Galaa

"R хэлийг яавал хурдан сурах вэ? Хурдан сурахыг хүсч байгаа хэрээрээ хурдан хэрэглэж эхэл." - Галаа

"Statistics is the eye of intelligence." by Galaa

"Статистик - оюуны мэлмий" - Галаа

"Түргэн юм түүхий, удвал түлэнхий." - Галаа

"Нялх хүүхэд, нохойн гөлөг хоёрт нүүр бүү өг." - Галаа

"Statistics is the sixth sense of human." by Galaa

"Статистик бол хүний зургаа дахь мэдрэхүй юм." - Галаа

"Debugging begins from read error messages." - Makhgal Ganbold

"Програмын алдаа засах нь алдааны мэдэгдлийг уншихаас эхэлдэг." - Г.Махгал