R програмын raster багц ашиглаж зурсан Монгол Улсын газрын зураг дор харагдаж байна.

Монголын газрын зураг R програм дээр зурахад ашиглаж болох нэг багц бол raster юм. Тус багцад монголын газрын зургийн мэдээлэл бэлэн байдаггүй бөгөөд дараах тушаал өгөх үед интернэтээс татаж авахыг анхаарна уу.

# Улсын код

subset(x = raster::getData('ISO3'), subset = NAME == "Mongolia", select = ISO3, drop = TRUE)

# Газрын зургийн мэдээлэл татаж авах

map <- raster::getData("GADM", country = "MNG", level = 1)

# Аймгуудын дэс дараалал

map$NAME_1

# Газрын зураг

raster::plot(map, col = rainbow(n = 22))

Аймгуудыг өнгөөр ялгаж зурах бол аймгийн нэрсийн дараалалд хянуур хандаарай гэж зөвлөе.