Joomla агуулга удирдах системийн өргөтгөлүүдийн санд миний оруулсан анхны өргөтгөл Draughts.

зураг

зураг