Joomla агуулга удирдах системд зориулан өөрийн бичсэн өргөтгөлүүдээсээ Joomla өргөтгөлүүдийн албан ёсны сан болох extensions.joomla.org сайтад бүртгүүлсэнийг эндээс сонирхоорой.

Жич: Joomla АУС-д зориулан бичсэн өргөтгөлүүдээ jextbox.com сайтад шилжүүлэн байршуулсан болно.