веб хөгжүүлэлт

"веб хөгжүүлэлт" шошготой өгүүллүүд

2015 оны 6 сарын 7

Ubuntu сервер тохируулах

Ubuntu Server серверийн анхан шатны тохиргоо ба зарим чухал пакетуудыг суулгах заавар зөвлөмжүүдийн цуглуулга

2013 оны 7 сарын 6

Like ба Regex хайлт

MySQL өгөгдлийн сангийн LIKE ба REGEX хайлтууд болон эдгээрийн хурдны харьцуулалт

2013 оны 5 сарын 27

PHP ашиглан файл upload хийх

Файлын нэр, хэмжээ, өргөтгөл, mimetype, давхардал бас бусад алдаануудыг тооцсон PHP скрипт ба HTML форм товч тайлбарын хамт