веб хөгжүүлэлт

"веб хөгжүүлэлт" шошготой өгүүллүүд

2010 оны 9 сарын 2

Веб сайтаа босгосон түүх

Веб сайтаа бие даан хийхдээ хуримтлуулсан мэдлэг туршлага, хийсэн үйлдлийн алхам бүрээ нэгтгэн бичсэн тэмдэглэл