компьютер

"компьютер" шошготой өгүүллүүд

2012 оны 3 сарын 16

Баяртай, 32 бит

32 бит ба 64 битийн ялгаа, 64 битийн давуу тал ба компьютерт 64 битийн үйдлийн систем ажиллах боломжтой эсэхийг шалгах аргууд