програм хангамж

"програм хангамж" шошготой өгүүллүүд

2019 оны 3 сарын 31

Ubuntu дээр видео хичээл бэлдэх

Ubuntu Linux дээр дэлгэц бичигч програм ашиглаж видео хичээл бэлдэх, нээлттэй эх бүхий үнэгүй програмд суурилсан, хялбар арга замын тухай

2018 оны 2 сарын 9

Видео файлд subtitle нэгтгэх

Салангид файл хэлбэртэй байгаа subtitle-ыг видео файлын видео трэктэй нэгтгэх болон тусдаа трэк хэлбэртэй байгаа subtitle-ыг тусдаа файл болгон хадгалах