програм хангамж

"програм хангамж" шошготой өгүүллүүд

2018 оны 2 сарын 9

Видео файлд subtitle нэгтгэх

Салангид файл хэлбэртэй байгаа subtitle-ыг видео файлын видео трэктэй нэгтгэх болон тусдаа трэк хэлбэртэй байгаа subtitle-ыг тусдаа файл болгон хадгалах