статистик

"статистик" шошготой өгүүллүүд

2017 оны 8 сарын 15

R-чин болсон нь

Статистик програмчлалын R хэл буюу статистикийн R програмыг бие даан судалж, эзэмшсэн тухай тэмдэглэл

2010 оны 12 сарын 8

МУ-ын төсөв ба ДНБ

Монгол Улсын төсөв ба дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээний харьцуулалт буюу төсөв хэт данхайж буй тухай