үзэл бодол

"үзэл бодол" шошготой өгүүллүүд

2011 оны 4 сарын 1

Татвар уу, төлбөр үү?

Такс гэх үгийг Collins толь бичигт "Tax is an amount of money that you have to pay to the government so that it can pay for public services." хэмээжээ.

2010 оны 12 сарын 30

Буян биш нүгэл

Бусдын нүдээр буян харин миний нүдээр нүгэл болж харагддаг сүсэг бишрэлийн зарим үйл буюу миний үзэл бодлын бас нэг өнцөг