хобби

"хобби" шошготой өгүүллүүд

2021 оны 4 сарын 2

Оригами соёмбо

Манай хүү соёмбо үсгийг оригамигаар хэрхэн урласан талаарх видео бичлэг ба бүтээлийг нь харуулсан фото зураг

2010 оны 9 сарын 11

Миний кино цуглуулга

Хувийн кино цуглуулгадаа байгаа кинонууд, тэдгээрийг хэрхэн хадгалдаг, бүртгэл каталогоо хэрхэн хөтөлдөг тухай бичиж үлдээв.