хүнс

"хүнс" шошготой өгүүллүүд

2020 оны 11 сарын 11

Вафли хийх

Өглөөний цай, аян замын хөнгөн хүнс болгоход тохиромжтой вафлиний жор болон хийх арга