унадаг дугуй

"унадаг дугуй" шошготой өгүүллүүд

2022 оны 7 сарын 10

7 давааг 7 цаг 7 минутад

УУДАГ буюу УБ уулын дугуйн аялал группийн Дугуйчны долоон даваа аяллын маршрутын үндсэн хэсгийг 7 цаг 7 минутын хугацаанд туулсан тухай тэмдэглэл

2021 оны 9 сарын 16

Тросс шүлэг

Унадаг дугуйны гадарт шигсэн тросст нэвт хатгуулан цоорсон олгой нөхсөний дараах онгод юу өгүүлсэн нь