өгөгдлийн сан

"өгөгдлийн сан" шошготой өгүүллүүд

2013 оны 7 сарын 6

Like ба Regex хайлт

MySQL өгөгдлийн сангийн LIKE ба REGEX хайлтууд болон эдгээрийн хурдны харьцуулалт