R хэл

"R хэл" шошготой өгүүллүүд

2018 оны 8 сарын 4

Ubuntu 18.04 дээр R 3.5 суулгах

Ubuntu 18.04 LTS үйлдлийн системийн агуулах дахь R програмын 3.4 хувилбарын оронд 3.5 хувилбар суулгах заавар

2017 оны 8 сарын 15

R-чин болсон нь

Статистик програмчлалын R хэл буюу статистикийн R програмыг бие даан судалж, эзэмшсэн тухай тэмдэглэл