R хэл

"R хэл" шошготой өгүүллүүд

2017 оны 8 сарын 15

R-чин болсон нь

Статистик програмчлалын R хэл буюу статистикийн R програмыг бие даан судалж, эзэмшсэн тухай тэмдэглэл