Ubuntu

"Ubuntu" шошготой өгүүллүүд

2015 оны 6 сарын 7

Ubuntu сервер тохируулах

Ubuntu Server серверийн анхан шатны тохиргоо ба зарим чухал пакетуудыг суулгах заавар зөвлөмжүүдийн цуглуулга