би

"би" шошготой өгүүллүүд

2010 оны 9 сарын 11

Миний кино цуглуулга

Хувийн кино цуглуулгадаа байгаа кинонууд, тэдгээрийг хэрхэн хадгалдаг, бүртгэл каталогоо хэрхэн хөтөлдөг тухай бичиж үлдээв.